Jørgen Aaland

Fargo, North Dakota.

er Snedker; født paa Veblungsnes 17de November 1895, kom til Amerika, 1915 til Howard, South Dakota, kom samme Aar til Fargo, North Dakota og arbeider som Snedker for Dakota Sash & Door Company. Han er ikke nogen "liden Kar", er 6.5 Fod høi "Hans bedre Halvdel" - naar han engang finder en saadan - maa vistnok se op til ham.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 51

View in English

News & Events