A. A. Aardal

er Bestyrer av Sløidafdelingen, "Manual Training Department. Er født i Breim, Nordfjord 17de April 1887. Straks efter sin Konfirmation fik han Reiselysten. Han tjente hos en Agronom paa Nordmøre to Aar, og efter det var han i Aalesund under den store Brand og hjalp til med at bygge op Barakker for de brandlidte. Gjennem al den Tid havde Amerikafeberen virket paa ham, indtil han Vaaren 1904 vaagede sig over Blaamyra. Han kom til Moorhead direkte fra Norge og var Elev ved Concordia College fra 1905 - 11. Sine Penge til Skoleuddannelse tjente han ved sit Haandtværk, Snedkerarbeide.

Sommeren 1911 studerede han ved Staut Institute, Menonomee, Wisconsin. Ligeledes studerede han ved University of Wisconsin Sommeren 1913. I 1914 var han i Norge en Tur som Medlem av det Norsk-Amerikanske Sangerforbund og tog Del i Sangerfesten i Kristiania.

Siden 1911 har han været Lærer ved Concordia Colleges Sløidafdeling, der staar meget høit og har et prægtigt Lokale i det nye Auditorium.

Hans Bror, Karl Aardal er en Mester i Træskjærerkunst. Paa Præsident Aasgaards Kontor vil man finde en Sofa, med stoartede de Udskjæringer, hvorfor Karl Aardahl ved en Udstilling fik første Praemie. Han er ogsaa Snedker og en kjaek ung Mand.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 10

View in English

News & Events