Ole Aas

Stanley, North Dakota

er fra Solør, udvandrede i 1912, og kom først til Montevideo, Minnesota og flyttede hid i 1905 og tog Homesteadland samme Aar. Ole er en grei og kjæk Kar, som vil, at noget skal udrettes her paa Jorden baade i materiel og kulturel Henseende.

Han er saaledes Formand for Menighedens Ungdomsforening, og tar gjerne en Haand i med, naar noget godt skal fremmes i Nabolaget.

Broderer Marius kom forsent til at faa sig Homesteadland ved sine Slægtninge Men Soløringen kjøber Land, bare andre modtager og det gjør Marius. Naar Farmen er bebygget, opbrudt og fin, vil Lykkens Sol skinne paa Solungen, som den Dag sikkert nok ikke er Ungkar, som Nag. Faderen til Ole, Marius, Borghild, Mrs. Holter og Mrs. Sundt hedte Olaf Lauvaasbakken. Han kom hid for at besøge Barna i 1915. Han var da 76 Aar gammel, men frisk og rask. Her fik han dog sin Dødssygdom, og døde efter et Aars Ophold hos sine Børn. (O.R)

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 139

View in English

News & Events