Peter Knutsen Aas

Kathryn, North Dakota

er Farmer; født 3die Anglist 1854 paa Aas i Vestnes, kom til Amerika i 1880 til LaCrosse, Wisconsin, flyttede til Polk County, Wisconsin, arbeidede der som Snedker, reiste sammen med Ole Sjegstad til Valley City, North Dakota, i 1881 og tog Homestead paa Sandprairien og har siden levet der som Farmer. De var de første Romsdølinger, som tog Homestead paa Vestsiden av Sheyenne River, hvor. der nu er et stort Romsdalsle Settlement.

Ole Sjegstad døde i December 1914 og Peter Knutsen Aas er nu Eier ogsaa av hans Farm og har saaledes begge de, ældste Homesteadfarmene.

I 1888 reiste han om Høsten en Tur til Norge og kom tilbage i 1889. Den 11te Mai 1889 blev han gift med Marit Helland, der ogsaa er fra Vestnes. De blev viet av Pastor Johannes Bothne. De har 7 Børn, 3 Døtre og 4 Sønner. Den ældste Datter Martha er gradueret Nurse fra St. Lukes Hospital, Fargo, North Dakota. Emma er Graduent fra Normalskolen i Valley City, North Dakota og holdt engeslk Skole i 4 Aar og har de to sidste Aar været ansat hos Dr. Rindlaug, Fargo, North Dakota. Alma gaar paa Highschool i Fargo, North Dakota. De 2 ældste Sønner Knut og Karl er paa Farmen. De 2 yngste Sønner Olaf og Meinart er endnu i Skolealderen.

I 1905 byggede han sig et pent, komfortabelt Hjem, hvor der er Blomster og vid Udsigt over Romsdalssettlementet paa Sandprairien. De er begge meget gjestfrie og snille og har veiledet mange, der kom fra Norge og fandt Veien til deres Hjem. Som Foregangsmand har han været med og organiseret Skole, Menighed, Farmer-elevator Company og Farmers Telefon Company. Han er en meget almeninteresseret Mand, der følger godt med i Tidens Spørgsmaal, er samtidig god Nordmænd og god amerikansk Borger.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 51

View in English

News & Events