President J. A. Aasgaard

er født i Albert Lea, Minnesota 5te April 1876. Hans Far, Anders Larsen Aasgaard var fra Drammen og hans Mor Maren Brustad var fra Eidsvold. De kom over til Amerika i 1867 til Decorah, Iowa og flyttede senere til Albert Lea, Minnesota.

Uddannelse: Frekventerede Forenede Kirkes Seminar 1893 - 94, St. Olafs College 1894 - 98 (A. B.), U. S. Seminar 1898 - 1901 (C. T.), Princeton Universitet 1904 - 1905 (B. J.), Wisconsin Universitet 1905 - 06, Prest i Norway Grove, De Forest, Wisconsin 1901 - 11. Theologisk Stipendiat 1904 - 05, Lærer i Kirkehistorie ved U. C. Seminar 1906 - 07. Medlem av Skolekom. siden 1910. Indsamler for Chicago Diakonissehjem, og Mohn Ladies Hall, St. Olafs College 1909 - 1911. Forfatter av St. Olafs College 25- aars "Souverneer", Redaktør av "United Lutheran" 1908 - 09 og "Kirkebladet" 1910 - 1911. Siden 1911 Præsident for Concordia College og Prest for Salem Menighed, Cass County - En dygtig og energisk Mand, der faar alt til at gaa og ikke viger tilbage for hvad man vilde kalde "uovervindelige Vanskeligheder" - en Foregangsmand, under hvis Ledelse Concordia College har gjort store Fremskridt paa alle Omraader.

Hans Hustru Ragnhild Hoyme er Datter av Formand Hoyme.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 8

View in English

News & Events