Hans Aasletten

Pekin, North Dakota

er født i nordre Land 17de Januar 1862, kom til Amerika i 1890 til Hancock, Minnesota flyttede til Hatton, North Dakota i 1892 og har siden 1894 været Farmer nær Pekin. Hans "bedre Halvdel" er endnu ukjendt. Han har som Følge derav havt Tid og Anledning til at reise en Del, har været paa alle Landingsmøder og var ogsaa i Decorah, Iowa, i Sommer.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 131

View in English

News & Events