Jens T. Alm

Mayville, North Dakota

er født i Gran paa Hadeland, 12te September 1887, tog Middelskoleeksamen paa Christies Skole i Kristiania, gik paa Frogner Gymnasium, reiste i 1905 til Amerika til Sheyenne, North Dakota var før paa Store, fra 1906 i First National Bank og har siden været i Bankforretning. Var i Norge en Tur 1 1910 og kom tilbage samme Aar til Mayville og har boet her siden. Er nu Kasserer i Goose River Bank og Sekretær i Northwestern Land og Mortgage Company. Blev gift i 1905 med Miss Elken, der er en flink Pianistinde og akkompagnerede udmelket Sengerinden Mrs. Professor Tharaldsen ved Festlighederne den 7de og 8de Juni. De har bygget sig et meget pent Hjem i Mayville, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 131

View in English

News & Events