Miss Lilly Amundsen

er Instruktør of Home Economics ved Concordia College. Ved Udstillinger av denne Avdeling i Forbindelse med Sløidavdelingen har der været fremvist saa udmerkede Ting, som Resultat av Undervisning, at den Tydelgvis har været ledet med stor Dygtighed og megen Energi. Hun er født i De Suelt, South Dakota, fik sin Uddannelse og "Training" ved Stout Institute, Mennonomie, Wisconsin. To Aar senere tog hun "Post Graduate Work. Siden har hun været Lærerinde ved Columbia College, Everett, Washington og ved Concordia College, hvor hun har et stort Virkefelt og kan panvise gode Resultater av sit Arbeide der. Vil og kan Avdelingen i "Home Economic" og Sløidavdelingen arbeide "Haand i Haand" og kappes om de bedste Resultater, vil Virkningen derav i Nordvestens Hjem mege snart vise sig - til Ære for Concordia og til Gava for Hjemmene, der faa godt av Uddannelsens Resultater i bedre og hyggeligere Hjem.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 13

View in English

News & Events