Andrew Anderson

Hastings, North Dakota

er Farmer; født paa Gaarden Aas i Vestnes, 24de December, 1856, kom til Amerika i 1883 til Valley City, North Dakota. Kom først til Peter Knutsen Aas, hans Søskendebarn, der har veidedet saa mange Nykommere fra Norge. Tog Homestead paa, Sandprairien og levet der, til han i 1900 flyttede til den Farm han nu har. Hans Hustru Anne Salthammer var ogsaa fra Vestnes, hun døde i 1906. De har 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre. Ældste Søn Albert er paa en Farm i Nærheden. Melvin og Henry er paa Farmen hjemme. Anne, der er Melvins Tvillingsøster, er Husbestyrerinde paa Farmen og er meget fink for sin Alder. Paa Væggen i hans Dagligstue saa jeg Billede av en gammel "navngjeten" Romsdøling, Anders Arnesen Mesfjord, som var med i Krigen i 1812 - 14. Da Krigen var slut, gik han tilføds fra Røros til sit Hjem i Vestnes. Han var Snedker, Smed og særlig dygtig som Bøssemager og forstod at benytte Bøssen som ivrig Jæger. Han var en kraftig Kar, løftede en Salttønde med Lethed.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 52

View in English

News & Events