Otto G. Arnesen

Binford, North Dakota

har Real Estate og Landforretning i Binford, North Dakota, er født i Traill County North Dakota 4de Juli 1880. Hans Far Gitle Odnesen var fra Gaarden Bjørnstad nær Stavanger. Hans Mor Osmine Arnesen var fra samane Egn. De er begge døde. Kom til Binford i 1904, de sidste 17, Aar i Bankforretning, i 12 Aar Kasserer og Vicepresident i First State Bank i Binford. Indehavde den Stilling til 1ste Februar 1916, da han gik over til Landforretning. Han er nu Hovedkasserer for Sønner av Norge i IV Distrikt. Er Kasserer for logen "Gjøvik" i Binford, North Dakota.

Hans Hustru Nelly Martha Gjelhoug er født i Moorhead, Minnesota. Hendes Far Lauritz Gjelhoug har Farm i Oslo, Minnesota. De har 3 Børn : Ruben, Walter og Esther.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 100

View in English

News & Events