Ole Aurenhagen

Litchville, North Dakota

i Firma Wangsrud & Aurenhagen, er født paa Toten og kom til Nome i 1903 og er nylig kommen til Litchville. Hans Kompagnon Magnus Wangsrud er Hotellierens Søn. De har en meget stor Forretning.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 140

View in English

News & Events