Past. Edward Berntsen

er Prest ved Oak Grove Seminar. Han er født i Flekkefjord 14de September 1869, kom til Amerika i 1882 til Willmar, Minnesota gik paa Wilmar Seminar, graduerte fra Augsburg College i 1891 og fra Augsburg Theologiske Avdeling i 1894 Blev ordineret til Prest i Frikirken 1895. Hans første Kald var i Colfax, Wisconsin 1902 - 06 og i Escanaba, Michigan, 1906 - 12, og siden 1913 i Fargo, hvor han er Prest for Pontoppidan Menighed.

Hans Hustru Emilie Simonsen er født i Kristiania. Hendes Mor lever i Milwaukee, Wisconsin Hendes Mand er død. De har 7 Børn.

Pontoppidans Menighed bygger nu en stor og vel udstyret Kirke, og vil blive færdig i en nær Fremtid. Det er den ældste norske Menighed i Fargo, organiseret i 1877.

View in English

News & Events