Martin Bolkan

Buxton, North Dakota

er Farmer født i Stjørdalen 5te August 1857, kom til Amerika i 1866 til Rock County, Wisconsin levede der i 7 Aar, flyttede saa til Worth County Iowa, kom i 1880 til Traill County North Dakota settlede i Wold Township og har siden levet der som Farmer. Hans Hustru Turi Enrud er fra Krødsherred. De har 7 Børn hjemme paa Farmen. Deres ældste Søn Peter C. Bolkan er Postmester i Buxton, North Dakota.

Disse Oplysninger fik jeg av Bolkan, medens han arbeidede i sin Garden. Av hans pene Hjem og veldyrkede Farm kunde forstanes, at han var en dygtig Farmer, er almeninteresseret Mand, samtidig god Nordmand og god amerikansk Borger, en av Nordvesten, Bygningsmænd og Foregangsmænd.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 18

View in English

News & Events