Edvark Brevik

Fargo, North Dakota.

er født i Grytten 1883. Kom til Amerika i 1904 til Canby, Minnesota var der i 2 Aar, kom til Fargo i 1906 og har levet her siden. Er nu ansat i Standard Clothing Store. Hans Hustru Victoria Lockertsen er fra Tromsø. De har 2 Børn. Han er Medlem af Romsdalslaget og er interesseret i alt som er norsk.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 53

View in English

News & Events