Iver Brudevold

Søndmørslagets nylig afdøde Formand,

var fra Søvde, født der i 1877. Hans Far Bernt Brudevold lever der. Hans Mor døde 1910. Han kom over til Amerika som fattig Gut, arbeidede haardt paa Farm, kom til Nord Dakota og fik sig Farm der. Efter sin Hustrus Ønske sluttede han som Farmer uagtet han var dygtig og heldig som saadan og flyttet til Page, North Dakota hvor han oparbeidet en betydelig Foretning i Hardware, Harness og Grocery. I sin By havde havt mange Tillidshverv. Han var i flere Aar Formand i Skolestyret. Søm kirkelig interesseret arbeidede han meget for at faa, bygget en norsk Luthersk Kirke i Page, North Dakota. Naar han kom til Fargo, North Dakota, tog han altid ind paa Viking. Hotel, som er blit et Hovedkvarter for Nordvestens norske Farmerbefolkning. Der saa man Iver Brudevold meget ofte i Samtale med sin meget gode Ven Dr. Herman Fjelde om deres mange fælles Interesser foruden Søndmørlaget særlig St Luke's Hospital og dets Udvidelse, skjønt det allerede nu er et af Nordvestens største og mest anseede Hospitaler. Som god Søndmøring var han en ivrig Arbeider for Ivar Aasen Monumentets Reisning ved Concordia College og var en af Peter Reites bedste Venner og Velyndere. For et Gamlehjem i sin Hjembygd Søvde arbeidede han ogsaa ivrigt.

Hans Hustru Anne Homme var av Tellimarksæt, døde i 1915 og efterlod ham 4 Børn : Selma, Melida, Emily og Bennett.

Av hans Søskende lever her i Landet: Andrew Brudevold i Fargo, North Dakota. Mrs. Elise Eriksen i Valley City, North Dakota. Mrs. Hanna Ziele. Rev. Knut Brudevold i Makoti, North Dakota. Jacob Benson i Pillbury, North Dakota og John Benson i Page, North Dakota. Disse og mange af hans Venner blandt SøndMøringerne og andre, der har lært ham at kjende, vil beklage hans tidlige Bortgang Og holde hans Minde i Agt og Ære. Han var en god Søndmøring, god Nordmænd og god Amerikaner samtidig, et vakkert Eftermæle.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 61

View in English

News & Events