Dr. U. F. Busch

Fargo, North Dakota

er født i Bergen 9de Mai 1867, Student fra 1886, medicinsk Kandidat ved Kristiania Universitet 1895. Efter at have udført Kandidattjeneste ved Bergens Sygehus, ved Kristiania Fødselsstiftelse og ved Rigshospitalet opholdt han sig 1897 - 98 i Berlin, hvor han studerte Kirurgi og Kvindesygdomme. I 1899 nedsatte han sig som Læge i Kristiania, hvor han foruden at være Verkslæge ved Myrens mekaniske Verksted havde en tilstrakt Praksis. I Juni 1905 reiste han til Amerika, praktiserte først i Pelican Rapids, Minnesota til November 1906, derefter til 1908 i Hillsboro, North Dakota hvor han drev Privathospital. I November 1908 nedsatte han sig i Fargo, North Dakota hvor hans Virksomhed som Laege væsentlig har været knyttet til St. Lukas Hospital. Ved en Rekke vellykkede Operationer har han vundet sig et anseet Navn som en av Nordvestens dygtigste Kirurger. Dr. Busch var Medlem av den Deputation, som i 1911 ved Kristiania Universitets 1900 Aars Jubilæum representeret norske Akademici bosatte i Amerika. Han blev gift 19de Oktober 1902 i Kristiania med Dagmar Tscherning. De har en Søn, der som sin Far og Bedstefar heder Ulrich Frederik. Begge har ved sin Elskværdighed vundet sig mange Venner i Fargo, North Dakota og Nordvesten.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 79

View in English

News & Events