P. S. Caspary

Moorhead, Minnesota.

er født paa Gaarden Snipsør i Ulfsten, nær Aalesund 16de December 1862, kom til Amerika i 1903 til Warren, Minnesota flyttede til Moorhead, Minnesota etableret Furforretning der i 1909 og har siden levet der.

Hans Hustrus Navn er Ingerta Caspary, er født i Kristiania. Caspary familien er meget musikalsk. Deres Datter Bergliot har en vakker Sopran, spiller udmerket Piano, er en dygtig Deklamatør og Oversætter fra Norsk til Engelsk, baade Poesi og Prosa. Hun er kun 18 Aar og vil sikkerlig have en stor Fremtid for sig.

Baade Caspary og hans Hustru har virket meget for Norskdom herover. Caspary er meget interesseret i Søndmørslaget og er med i "Norrøna" Sangkor. Mrs. Caspary har virket meget for Døtre af Norge, specielt i Fargo, North Dakota som Præsident for "Nordstjernen" og har arbeidet meget for "Lyngblomsten.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 62

View in English

News & Events