Brødrene Bernt og Jørgen Christiansen

Litchville, North Dakota

er begge Snedkere og Bygmestre med Ry vilen om. De er fra Næs paa Hedemarken. Bernt har været i Distriktet over 25 Aar er ugift og har sin Mor Jørgine, der er 73 Aar, i Huset hos sig. Hun grder det lige godt som nogen yngre kom kunde. Jørgen kom til Hastings i 1901 og har en "bedre Halvdel" ved Navn Bergitte der ogsaa er fra Hedemarken. De har 3 Børn.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 141

View in English

News & Events