Concordia College

begyndte sin Virksomhed 15de Oktober 1891. Denne Red River Dalens største og bedst udstyrede norske Skole, havde i sidste Skoleaar over 400 Studenter. Skolens Opgave er at give unge Mænd og Kvinder en kristelig Uddannelse, og saa god, som den paa nogen Maade kan faaes, og paa Høide med hvilketsomhelst College i U. S.

Naar man kommer did op og standser udenfor den prægtige Hovedbygning -- Midtbygningen -- og ser paa den ene Side den imponerende Haugebauta og paa den anden Ivar Aasens Byste med Inskription: "Lat os inkje Forfedrane gløima" - da maa enhver norsksindet Mand og Kvinde bli varm om Hjertet og glad i Sind. Denne Skole er reist av det norske Folk Red River Dalens norske Pioneerer, og er bestemt for den opvoksende Slegt med norskt Blod i sine Aarer. De uddannes paa Basis av sine Forfædres Tro og Kultur med Frihedens Stjernebanner vaiende over et saa prægtigt Tempel, som Nogen Skole kan øinske sig og er bestemt til -- i Tidens Fylde -- at blive, Begyndelsen til Nordmændenes Universitet i Red River Dalen.

Alt tyder paa rask Udvikling under den nuværende dygtige og energiske Præsidents Ledelse.

I den Tro, at det vil interessere mange af Concordians Velyndere at faa vide lidt om Skolens Lærere, deres Uddannelse og Virke, har jeg samlet nedenstaaende Oplysninger:

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 7

View in English

News & Events