Nelius G. Eggen

Fargo, North Dakota

er født paa Gaarden Eggen nær Levanger 19de September 1853, kom til Amerika i 1882 til La Crosse, Wisconsin, levede der og i Spring Grove, Minnesota til Vaaren 1879, var i mange Aar ansat i Deere Plog og Farmmaskineri-forretning. Begyndte egen Forretning i Pianoer og Orgler sammen med sin Bror Marius Eggen under Firmanavn Eggen Bros. og har i Aarenes Løb faaet mange gode Pianoer og Orgler ind i mange norske Hjem og Kirker i Nordvesten. Hans Hustru Nettie B. Olsen er født i Decorah, Iowa, av norske Forældre. De har 2 Døtre. Ethel er gift med Professor B. G. Martin ved Normalskolen i Moorhead, Minnesota. Mabel er i Pianoforretningen.

Eggen er Kasserer i Scandinavian - American Bank og har været interesseret i Banken fra dens Start. Han har ved sin noble, vindende og tillidsvækkende Personlighed saavelsom ved sin Dygtighed bidraget ikke mindst til den Tillid, som den norske Befolkning i Fargo, North Dakota og Red Riverdalen har til denne Bank, som paa kort Tid Har vokset sig til en av Nordvestens største Banker.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 18

View in English

News & Events