Peter Ellisen

Finley, North Dakota

er Snedker og Bygnnester, er født i Løiten 1864, kom til Amerika, i 1892 til Ironwood, Michigan og har boet i Finley, North Dakota siden 1903. Hans Hustru Thrine Strand er fra Søndfjord. De har 3 Sønner. Han har bl. a. været med og bygget Abercrombie vakre Kirke og en av de peneste Farmhuse i Distriktet der, nemlig Lødals Hus. Forøvrigt har han været med og bygget mange pene norske Hjem i dette Strøg av Nordvestela.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 142

View in English

News & Events