Pastor Magne Endresen

Kindred, North Dakota

er født naa Voss 9de Februar 1880. Hans Far Navn var Endre J. Kolle og hans Mors Barbro Bergi. Han kom til Amerika i 1903, frekv, Sioux Falls Lutheran Normal, graduerede i 1906, Lutheran Seminar 1907 - 10 (C. T.) Prest i Greenbusch, Minnesota 1910 - 12 og i Norman, Kristiania og Horace Menigheder siden 1913, Prestegaarden i Norman er en av de største og mest komfortable Prestegaarde i Nordvesten. Det er en stor Fornøielse it avlægge de gjæstfrie Prestefolk i Norman et Besøg.

Hans Hustru er Agnes Hansen fra Highwood, Minnesota. De blev gift i 1910.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 80

View in English

News & Events