Jonas H. Enebo

Pekin, North Dakota

er Farmer født paa Lesjeskogen 29de November 1877, kom til Amerika i 1896 til Bue P. O. Nelson County North Dakota tog Homestead i Ransom County, i 1901 og kjøbte Farm i Bergen Township i 1908 og har siden levet der som Farmer. Hans Hustru Clara Enstad er født i Amerika af norske Forældre nær Pekin, North Dakota. De har 6 Børn. Han var en Tur til Norge i 1904.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 39

View in English

News & Events