Dr. Herman Fjelde

Fargo, North Dakota

er født i Aalesund 13de April 1866, Student fra Aalesund Skole i 1886. Efter et Aars Studie-ophold ved Kristiania Universitet reiste han sammen med sin Mor Claudine Hinchen til Amerika i 1887 til Minneapolis, Minnesota. Der ligger baade hans Mor, hans Bror Billedhugger Jakob Fjelde og hans Hustru Fredrikke Fjelde begravet. Under sin medicinske Uddannelse ved Minnesota Universitet var han Assistent hos Dr. Knut Høegh, Minneapolis, Minnesota og en kort Tid Læge i Mortel, Wisconsin, før han i 1896 nedsatte sig i Abercrombie, North Dakota hvor han levede til 1912 der han flyttede til Fargo, North Dakota. Han er Specialist i Fødselshjælp.

Hans vakre Hjem vidner noksom om, at han er god Patriot og Kunstven. Vakre norske Malerier, fortrinsvis fra Søndmøre, talrige Buster af hans Bror Billedhugger Jakob Fjelde og hans Brorson Paul Fjelde, antikke norske Møbler og Kunstgjenstande i harmonisk Forening med moderne amerikansk Comfort pryder hans gjæstfrie Hjem.

Hans elskelige og begavede Hustru Fredrikke, der døde i 1915, efterlod ham 4 Børn, 2 voksne Sønner, Jakob og Olaf og 2 Døtre, Fredrikke og Pauline, der endnu er i Skolealderen, men vokser omkop som levende Dekorationsplanter i hans vakre Hjem.

Naar engang Dr. Herman Fjeldes Saga skal skrives maa det indrømmes, at det, for en stor Del skyldes, hans Iniativ, Kunst interesser og Patriotisme, at der er reist en Ibsenbuste ved Science School i Wahpeton, North Dakota en i Como Park, St. Paul, Minnesota en i Tacoma, Washington, at der i Fargo, North Dakota , er et Wergeland Monument i Island Park, en Bjørnson Bauta paa Agricultural College Campus, en Gange-Rolf Statue lige ved Viking Hotel, en Hauge Bauta og en Iver Aasen Buste ved Concordia College. Endnu er Dr. Fjelde i travel Virksomhed og ingen kan med Sikkerhed udtale sig om, hvormeget der maa føies til denne Fortegnelse og Beviser paa hans Interesser og Virke. Hans Arbeide for Norske Selskab, Bvgdelags-bevægelsen og hans talrige Artikler om Settlements-historie i Pressen i Aarenes Løb maa ogsaa erindres og tillægges stor betydning.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 65

View in English

News & Events