J. O. Forberg

Aneta, North Dakota

er Smed, født i Værdalen 19de April, kom til Amerika i 1893 til Minneapolis, Minnesota og levede der i 5 Aar som Smed, flyttede til Dwight, North Dakota kom til Aneta, North Dakota i 1900 og har siden levet der som Smed, har Garage og stor Forretning. Hans Hustru Elisabeth Smith er av fransk Herkomst. De har 3 Børn. Har været Leder av Musikforeningen og President av Sønner av Norge logen i Aneta, North Dakota denne er desværre gaaet ind.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 21

View in English

News & Events