J. E. Fossum

er Skolens Principal. Han er født i Merdian, Wisconsin 2den Mai 1872. Hans Far Even Fossum og hans Mor Gunhild Bordahl var fra Soknedalen Vindre Trondhjems Amt. De kom til Amerika i 1869 til Eau Claire, Wisconsin. Frekventerede Augsburgs Seminar 1888 - 93 (A. B.) og 1893 – 1896 (C. T.) Var Prest i Ashland, Wisconsin fra 1898 – 1907 Lærer i Religion og Historie samt Bestyrer av Oak Grove Seminar siden Høsten 1907 og har vundet megen Anseelse som saadan.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 184

View in English

News & Events