Senator Asle J. Grønnna

Lakota, North Dakota

Senator Grønna er født 10de December 1859 i Elkader, Clayton County, Iowa. Hans Far Jørgen Grønna og hans Mor Guri Andersdatter Martepladsen var fra Næs. To Aar gammel kom han med sine Forældre til Houston County Minnesota hvor han vokste op paa Farmen og gik paa Commenskolen. Han fuldendte sine Studier ved Caledonia Academy. I to Aar holdt han Skole i Wilmington, Minnesota, reiste i 1879 til South Dakota, hvor han var vekselvis Lærer og Farmer. I 1880 kom han til Traill County North Dakota, hvor han i Buxton drev Handelsforretning i flere Aar. I 1887 flyttede han til Lakota, North Dakota hvor han siden har havt sit Hjem. Har drevet Handelsforretning og Farming i stor Skala: har ogsaa en velstelt Farm nær Brooten, Minnesota. 13de August 1884 blev han gift med Bertha M. Østby fra Spring Grove, Minnesota. De har 2 Sønner og 3 Døtre.

I 1889 blev Grønna valgt til Medlem of Legislaturen. I 1904 blev han valgt til Medlem af Congressen, gjenvalgt i 1906 og 1908. I 1911 blev han av North Dakota Legislatur valgt til at fylde Vakancen efter avdøde Senator M. N. Johnson. Siden har han været North Dakota. Repræsentant i Senatet, hvor han har vundet almindelig Anerkjendelse som en av de mest ihærdige Arbeidere for den Stand, han repræsenterer, Farmerne, og har ved sin Stemmegivning vist, at han fylder den ærefulde Plads han har til stor Ære for sig og sit Folk. I sin høie Stilling har han kastet Glans over Hallinger og Nordmænd som faa her i Landet. Senator Grønna er ogsaa Medlem av Hallinglaget, været paa flere av dets Møder og givet det sin Støtte. Han er baade praktisk Farmer og staar i fremste Række som god Lovgiver og Statsmand.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 119

View in English

News & Events