Rev. T. J. Grønningen

Buxton, North Dakota

er født nær Haugesund, i Torvestad, Karmøen, 10de Mai 1861 kom til Amerika i 1889 til Eagle Grove, Iowa, blev ordineret som Prest i 1896 ved Forenede Kirkes Aarsmøde. Hans første Kald var i Brown, South Dakota, var der i 5 Aar i Seattle, Washington, i 4 Aar og kom til Buxton i 1905, har en Menighed i Byen og 3 paa Landet.

Hans Hustru Anna Børseth er født i Amerika av norske Forældre, Peder og Berit Børseth, de var fra Størdalen.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 101

View in English

News & Events