Dr. Olaf Hagen

Moorhead, Minnesota.

er født i Menonomie, Wisconsin 1872, kom sammen med sine Forældre til Fort Abercrombie, North Dakota i 1873, var for ca. 20 Aar siden instruktør ved Concordia College og derefter Superintendent of Schools i Richland County North Dakota. Han er vel uddannet i Medicin og Kirurgi, er Specialist i Næse og Halssygdomme, har studeret Medicin ved John Hopkins og Harvards medicinske Klinikker i London og Berlin paa sine Studiereiser. Dr. Hagen er State examiner og har meget stor Praksis. Deltager interesseret i Norskdoms- arbeide, i norske Møder og Sammenkomster og er en dygtig Taler. Hans Hustru er Datter av Presidenten for Normalskolen i Moorhead, Minnesota. Dr. Hagen har vundet sig mange Venner saavel blandt de eldre som den opvoksende Slægt. Han gir som Advokat Dosland hvert Aar Sølv og Guldmedalje for Veltalenhed ved Concordia College.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 23

View in English

News & Events