K. M. Hagen

Fargo, North Dakota

er født i Elverum lste Mai 1861, kom til Amerika i 1887, til Fargo i 1888 og siden 1889 drevet Skomagerforretning paa Front Street. For 3 Aar siden var han en Tur til Norge.

Hans Hustru Anna Knutson er fra Vaage i Gudbrandsdalen. De har 6 Børn. Hans Datter, Bertha Hagen, er en meget dygtig Pianistinde og vil gaa en stor Fremtid imøde. Hendes musikalske Uddannelse blev avbrudt ved Krigen i Europa. Hun var i Berlin for sin Uddannelse i Musik da Krigen brød ud. Hun regnes allerede nu som en av de dygtigste Pianistinder i Fargo, North Dakota.

Hun er Lærerinde i Pianospil ved Dakota Conservatory of Musik, Fargo, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 154

View in English

News & Events