Miss Jeanette Hagen

Er født nær Abercrombie, North Dakota. Uddannet ved Public Schools i Richland County gaaet paa Concordia College. Student ved Red River Valley Universitet, dengang i Wahpeton, North Dakota un forenet med North Dakota Universited under Navn av Wesley College, North Dakota. Gaaet paa Minneapolis Normal College, været Lærerinde ved Public Schools i Richland County. Før hun blev ansat som Lærerinde ved Concordia College, var hun paa sin Bror Doktor Hagens Office i Moorhead. Miss Hagen har reist meget i U. S. Foruden speciel English Class 1915 - 16 er hun Preceptres av Ladies Dormitory og meget populær som saadan, og har mange Venner i og udenfor Concordia.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 14

View in English

News & Events