T. J. Hagen

Granli Forks, North Dakota

er Hedemarking, fra Vang, født 26de August 1865, reiste til Amerika og begyndte som Smed i Hillsboro, flyttede i 1888 til Grand Forks, hvor han drev egen Forretning til 1905 Var i Bystyret i 10 Aar, 1906 City Treasurer, solgte til, reiste en Tur til Norge i 1912 med sin Hustru, kom til Sharon 1913 og var Kasserer i Citizens State Bank, indtil han i 1916 solgte sin Part.

Hans Hustru Petrikke Jenssen er Nordhending fra Ofoten. De har 2 Børn.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 143

View in English

News & Events