N. P. Hamre

Aneta, N. D

er Nordfjording, født i Selje den 2den Oktober 1877, var kun 2 1/2 Aar, da hans Forældre i 1880 kom til Amerika til Benson Minnesota. Hans Far Peter tog Homestead i Pope County Minnesota der levede han til han var 21 Aar. Til Aneta kom han i 1910.

Hans Hustru Ella Jansen er norsk Amerikanerinde Hendes Forældre kom fra Nordland. Hamre er meget dygtig Fotograf og han lavede flere av Billederne, der findes i Hoverstads Bog: "Norwegian Farmers i U. S." Og før jeg avslutter min Samling av Billeder av Nordmænd og norske Hjem i Amerika, haaber jeg at faa Anledning til at faa flere av Hamres Fotografier fra Aneta og Omegn.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 82

View in English

News & Events