Oscar J. Hanson

Fargo, North Dakota

er Bestyrer av Aaker's Business College, Fargo, North Dakota. Han er født i Steele County, North Dakota av Faderen Peder J. Hanson, født i Sunds, Prestegjæld paa Austervold og Moder Christine Olsen fra Ørnevaag. Var Lærer i Public Schools nogle Aar, Lærer ved Crookston College, Crookston, Minnesota i 5 Aar, Bestyrer av Aaker's Business College i Grand Forks i ca. 8 Aar, kom til Cancordia College ifjor, indtog Stillingen som Skolens Sekretær og Lærer i Hurtigskrift, Salesmanship, Skjønskrift og andre Forretningsfag. Overtog Bestyrerposten ved Aaker's Bestyer-posten ved Aaker's Business College i September, 1916. Er en dygtig Musikker. Dirigent for "Choral Union", som ved Sangerfesten den 26de Mars, 1916 sang "The Holy City" med flere Koraler. Han var Dirigent for Ungdomsforbundets store Kor i Cooperstown Kreds av den Forenede Kirke. Var i flere Aar Dirigent for Zions Menigheds Kirkekor i Grand Forks, North Dakota.

Udvandrede Sønner og Døtre av Austervold Sogn har skjænket deres Fædrene Kirke et vakkert Pibeorgel. Prof. Hansen har udarbeidet (engraved) et Minde, som indeholder 117 Navne, de som har ydet til denne Sag. Dette blev ophængt i Kirken hjemme i Norge - en prægtig Ide, et vakkert Minde som Bevis paa Udvandrernes Kjærlighed til sin Hjembygd i Norge.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 82

View in English

News & Events