Henrik Helland

Kathryn, North Dakota

er Farmer, født paa Gaarden Aas i Vestnes 28de Februar 1866, kom til Amerika i 1884 til Valley City, North Dakota, kjøbte Farm paa Sandprærien i 1893 og har siden levet dei som Farmer. Han har nu 800 Acnes godt Land og et vakkert Hjem, der blev bygget i 1907. Hans Hustru Maria Martinsen er født i Wisconsin af norske Forældre der kom fra Østerdalen. Hendes Mor Mrs. Marit Flaaten bor paa en Farm en Mil fra deres Hjem. Hendes Far er død. Har 8 Børn. De to ældste Sønner Herman og Melvin er paa Farmen, de to ældste Døtre Gjertrud og Martha er ogsa hjemme, er flinke og hjælpsomme i sit Hjem. De øvrige Børn: Josef, Hagni, Emma og Josefine er i Skolealderen endnu. Henrik Helland er Direktør i Farmers State Bank, Kathryn, North Dakota og har været med at starte baade denne og Farmers Flour-Mølle i Kathryn. Er ogsaa med i Byggekomiteen for Romsdølernes nye Kirke paa Sandprærien og er en driftig, virksom Mand og har som de øvrige Romsdølinger paa Sandprærien gjort det godt.

***

Hos Henrik Helland havde jeg Anledning til at træffe en Graduent fra Concordia College, Miss Bella Tollofsen, der holdt norsk Skole og boede hos Helland. Paa en Autotur fra Ungdomsmødet i Voldheim Kirke mindede hun mig om den unge Dame jeg engang gav en Bog sona Præmie paa et Møde i Studentersamfundet ved Concordia for udmerket Deklamation af "Undrer mig paa, hvad jeg faar at se. Det var Miss Tollefsen. Nu haaber jeg hun lærer Romsdølernes Børn "Arnes Sang."

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 55

View in English

News & Events