Knut Hoff

Fargo, North Dakota

er fra Soknedalen, S. Trondhjems Amt, kom til Amerika i 1872 til Menonomie, Wisconsin flyttede til Chippewa Falls, Wisconsin hvor han levede i 2 Aar, flyttede derfra til Stillwater, Minnesota hvor han boede i 5 Aar, kom i 1880 til Kristiania- Settlementet nær Kindred, North Dakota levede der som Farmer i 24 Aar, flyttede til Fargo, North Dakota i 1900 og har siden levet der. Hans Hustru Oline Wammer, der er død, var fra Trygstad, 6 Mil fra Kristiania. De har 7 Børn, 2 Døtre og 5 Sønner. Minni og Lilly er hjemme. William Hoff er Maler og bor i Fargo, North Dakota; er gift med Clara Aaby fra Twin Valley, Minnesota. Hendes Far Chr. Aaby er Veteran fra Borger- krigen. Millard Hoff er ansat ved Northern Express Company i Fargo, North Dakota. Oliver Hoff er i Chicago, Illinois, ansat ved et Hotel. Hartwig Hoff er Express Messenger paa Northern Pacific i Billings, Montana. G. J. Hoff er Forretningsmand i Fargo, North Dakota. Han har faaet sin Uddannelse paa Normalskolen i Moorhead, Minnesota, og paa Agricultural College i Fargo, North Dakota. Faaet sin Business Uddannelse paa Minneapolis School of Business. Startede egen Forretning i Grocery i Fargo, North Dakota i 1913 og har meget god Forretning. Han har deltaget meget interesseret i Synodens Menighedsarbeide, er meget norskinteresseret og er en av de dygtigste yngre Forretningsmænd i Fargo, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 25

View in English

News & Events