Peder K. Holm

Pekin, North Dakota

er Farmer født i Veø 26de Seiptember 1875, kom til Amerika i 1896 til Nelson County tog Homestead i Ward County i 1901, solgte det og kjøbte Land i Osego Township. Hans Hustru Kristine Quam er født i Nelson County. Hendes Far er fra Gudbrandsdalen og hendes Mor fra Tromsø. Han er Vicepresident i Sønner af Norge logen "Luren", er Farmer og har det meget vigtige Hverv at skaffe Distriktet gode Veie, hvad Nordvesten trænger mere end noget andet. Det er en kjæk, dygtig og almeninteressert Mand.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 56

View in English

News & Events