Knut Andersen Holthe

Mayville, North Dakota

er født paa Gurskø paa Gaarden Holthe i 1851, dobt af Past. Thoresen, der var gift med Magdalene Thoresen, Henrik Ibsens Svigermor. Han kom til Aalesund som 3 Aars Gut, gik gjennem Skolen der, kom til Amerika i 1870 til Chicago, Illinois, derfra til Minneapolis, Minnesota, flyttede til Fargo, North Dakota og tog i 1879 Homestead i Wold Township, Traill County North Dakota og har siden levet der som Farmer.

Hans Hustru Mathea Ellingsen Nøkleby er fra Ringerike. Har 11 Børn, alle født og opvokset paa Homesteadfarmen. Den ældste Søn Knut er hjemme paa Farmen.

Han læser en ustyrtelig Masse Aviser og Bøger, fortrinsvis de der omhandler, hvad der er "skakt og vrangt" i Amerika og andetsteds i Verden og maa raades Bod paa. Han var en Tur til Norge i 1903.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 66

View in English

News & Events