Guttorm B. Jacobsen

Buxton, North Dakota

er en av Pioneererne i dette Strøg. Han er født i Hjelmeland 2den Juli 1872, kom til Amerika i 1872 til Ocean, Iowa, hvor han levede i 6 Aar, kom til Traill County i 1878 og tog Homestead i Stavanger Township, hvor han var en av de 3 første Settlere. Han er fremdeles Eier av Homesteadfarmen, der nu drives arv 2 av hans Sønner Arthur Jacobsen og Melvin Jacobsen. Han har 4 Døtre, Josefine, Clara, Nora og Olga. De sidste Aar har han levet i Buxton, North Dakota hvor han har et pent Hjem.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 102

View in English

News & Events