Ingvald B. Jacobsen

Fargo, North Dakota

er født i Drammen 8de November 1863, kont til Amerika 16de November 1886 til New York, var der i tre Maaneder, flyttede til Boston, hvor han levede i 24 Aar. Havde Kaffe Company og norsk Fiskeforretning i 19 Aar, flyttede til Fargo i 1912 Etablerede Bergseth Fish Company sluttede der lste Marts 1912, da han etablerede Dakota. Coffee Company hvor han siden har været Manager og Treasurer.

Hans Hustru Anna Nielsen er fra Kristiania, kom over til Amerika til Boston i 1887 og blev gift med Jacobsen i 1898. De har en Søn Robert, der nuu gaar paa Agricultural College. Han arbeidet et Aar paa City Engineer Andrews Office og er Vicepræsident i, "Wireless Association" av Nord Dalsota.

Jacobsen er Medlem av den a eldste norske Forening i Amerika, "Den norske Forening av Boston", stiftet 19de September 1853, og har vært Medlem av den siden 1886. Han har været Præsident i "Kringen" loge Sønner av Norge og er nu Finanssekretær og er Viceformand i 4de Distrikt.

Baade Jacobsen og hans elskværdige Frue er meget norsvinteresseret. Man vil aldrig forgjæves appellere til deres Patriotisme og Tjenstvillighed. De deltager interesseset i Menighedsarbeider og Foreningsliv og norske Sammenkomster og har erhvervet sig mange Venner i Fargo.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 171

View in English

News & Events