Hans Astrup Jervell

Fargo, North Dakota

er født i Frenen 8de December 1865. Hans Far Provst Josef Jervell var født paa Legrovik, Fanestranden ved Molde 3die November 1813, døde i Aalesund 17de Mai 1885. Han var den hele Tid Prest i Romsdals Amt. Hans Mor Susanne Lied var født i Eidsvaagen, Datter av Kaptein Fredrik Lied, hun døde i Kristiania i 1892.

Er Student fra Aalesunds Skole 1884, Skolens første Kuld Studenter, og cand. jur. fra Kristiania Universitet i 1889. Har den meste Tid været i journalistisk Virksomhed: Redaktionssekretær i "Norderhov", Hønefos under Thambs Lyches Redaktion og i "Nationalbladet" i Kristiania. Har skrevet mange Korrespondancer til "Verdens Gang" og "Norsk Idrætsblad" fra Reiser i og udenfor Norge.

Reiste til Amerika i 1905 til Chicago, 1911. Holdt der og i Wisconsin i 1906 en Del Foredrag om Norge. Arbeidede paa Vognfabrik i Stoughton, Wisconsin ca. 8 Mdr. reiste til St. Paul, Minnesota, og holdt derefter i vel 2 Aar en Række Foredrag om Norge og norske Emner i Minnesota og North Dakota. Kom til Abercrombie, North Dakota i 1910 som Sekretær hos Dr. Herman Fields 1912 kom han til Fargo, North Dakota, som Sekretær ved Sangerfesten. Udgav i ca. 2 Aar "Eidsvold" og senere paa Hans Jervell Pub. Company "Red River Valley Views" og "Norwegian Farmers in U. S." by T. A. Hoverstad. Har skrevet talrige Korrespondancer til "Decorah-Posten" og til "Fram" som reisende Korrespondent "Fra Nordvesten". Er særlig interesseret i Bygdelags-bevægelsen og i Slægts og Scsttlementshistorie. At samle Bidrag til det norske Folks Historie i Amerika vil blive en væsentlig Del av hans fremtidige Virke.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 56

View in English

News & Events