Hans Johnson

Stanley, North Dakota

er Farmer; født paa Bakken, Vestre Gausdal, og udvandrede for 33 Aar siden til Amerika. Han opholdt sig de første Aar ved Red Wing, Minnesota hvor han drev Farming til 1903, da, han kom til Knife River Settlementet og tog sig Homesteadland, hvor han fremdeles bor med sin Familie paa, en velstelt og indbringende Farm. Hans Hustru Pauline Olsen er fra samme Egn i Norge Sønnen Josef Johnson tog Homesteadland 4 Mil fra Farens Land. Landet har han leiet bort og agter at bosætte sig i Stanley, North Dakota hvor han driver Forretning. Josef har i nogle Aar drevet Træskerig. Han er gift med Netta Lunstad, Datter af G. A. Lunstad. Broderen Olaf Johnson, en kjæk 28 Aar gammel. Gut blev Høsten 1915 dræbt af Lynet. Døtrene Clara, Ida og Ina samt Herbert er hjemme. (O.R)

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 42

View in English

News & Events