Dr. C. L. Kachelmacher

Fargo, North Dakota

er født i Kristiania 29de Sept. 1871, Student fra 1889 og medicinsk Kandidat i 1897. Efter Examen vikarierte han et Aars Tid paa Vestlandet, var Assistentlæge ved Stavanger kommunale Sygehus, indtil han i 1899 reiste til Amerika, praktisere i 1 1/2 Aar Valley City, North Dakota men reiste allerede Sommeren 1901 tilbage til Europa, hvor han opholdt sig i 2 Aar den meste Tid Berlin for at studere Øine, Øre, Næe og Hals-sygdomme. Siden Sommeren 1903 har han praktiseret som Spesialist i disse Sygdomme i Fargo, North Dakota i Kompaniskab med den amerikanske Læge F. H. Bailey. Dr. Kachelmacher er en av Nordvestens mest anseede Specialister med stor Praxis.

Dr. Kachelmacher blev gift i New York 17de Januar 1910 med Laura Knoph fra Kragerø. De har 2 Børn. Deres elegante og komfortable Hjem er eigt udstyret med norsk Kunst.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 172

View in English

News & Events