Ole A. Kjelland

Hastings, North Dakota

er Sadelmager. Han er Bror til Karl Kjelland i Litchville, født i Sogndal i Dalerne, 21de Marts 1843, har været i Amerika i 25 Aar og har været i Hastings i 15 Aar. Det er en stilfærdig gammel Mand, flittig og arbeidsom som en Myre, en av disse gamle trofaste Norgessjæle, i hvis Aasyn der lyser op et lunt Smil, naar der tales om "gamle Landet", Som de trods alt aldrig kan glemme.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 103

View in English

News & Events