A. T. Kraabel

Clifford, North Dakota

er føgrid i Gudbrandsdalen 16de Oktober 1862 og kom til Amerika i 1867 til Coon Valley sammen med sine Forældre. I 1882 kom han til Traill County North Dakota og bosatte sig ved Clifford. North Dakota hvor han fremdeles bor. Han driver der en Kjøbmanasforretning og Jernvareforretning og er en Del interesseret i Farming. Han har 7 Børn, i 1903 representerede han sit Distrikt i Nord Dakotas Legislatur i Huset. - i 1905 og 1907 var han Medlem af Statssenatet og var Vice-Guvernør fra 1913 – 1915. Ved Primærvalget i Juni 1916 blev han republikansk Kandidat for Vice-Guvernør. Han har altid arbeidet og stemt for sund progressiv Lovgivning, er en sterk Tidhænger af Prohibitionsloven.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 43

View in English

News & Events