Ivar Kristiansen

Fargo, North Dakota

er født paa Lillehammer 23de Januar 1886, tog Studenterexamen ved Lillehammer Gymnasium i 1904 og Student ved Kristiania Universitet 1904 - 06. Kom til Amerika i 1906 til Kindred, North Dakota kom til Fargo, North Dakota i 1907 og har siden levet her. Har været ansat i Dakota Coffee Company i et Aar og i Howland & Goodrich Grocery i 7 Aar. Han har været Præsident og havt alle andre Tillidshverv i Sønner af Norge logen "Kringen" i Fargo, North Dakota. Har hidtil forgjæves seet sig om efter en "bedre Halvdel", uagtet han er en kjæk Kar.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 44

View in English

News & Events