Prof. David Leonard

er av svensk Herkomst. Hans Fag blir Pædagoægik og Philosofi. Han har faaet sin Uddannelse ved Augustanna College, Rock Island, Illinois, og har Magistergraden derfra Sidste Aar har han studeret ved Minnesota Universitet. Han har været Principal ved forskjellige Public Schools. Mrs. Leonard ar musikinteresset, har Undervist i Sang og Musik.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 15

View in English

News & Events