Dr. T. A. Lid

Marianette,, Wisconsin

Torstein Andreas Lid er født paa Brauteset i Ørsten 26de November 1867, hvor hans Forældre, Lærer og Organist P. J. Lid og Abelone Lid f. Hauge f'reindeles bor. Efter at have gjennemgaaet Almueskolen hjemme gik han i 2 Aar paa Voldens højere Almueskole, derefter paa Midelskole og Gymnasium (Reallinjen.) Kom til Ainerika i 1889. Tog et fuldt Kursus i Medicin ved Illinois Statsuniversitets medisinske Afdeling (College of Physicians and Surgeons i Chicago). Udexamineredes derfra i 1896. I 1894 fik han Collegets Guldmedalje for bedste Karakter i alle Fag i sin Klasse. Ved Konkurrancen fik han første Plads som residerende Læge ved West Side Hospital i Chicago, Illinois, hvor han var i 1 1/2 Aar. Nedsatte sig som praktiserende Læge i Marinette, Wisconsin, Høsten 1897. Kjøbte en Andel i Menonome River Hospital og var flere Aar Overlæge ved Hospitalets medicinske Afdeling samt Hospitalets Sekretær. Var ogsaa en Tid Bylæge (city physician) i Marinette. Var i 10 Aar Hovedlæge for Ordenen Riddere af de Hvide Kors. Udnævntes af President McKinley i 1900 sola Medlem af Examining Surgeon i U. S. Pension Board og var i mange Aar Sekretær for samme, og er nu Boardets President. I 1904 udnævnt af Guvernør La Follette som en af Staten Wisconsins Delegater til International Congress on Tuberculosis i St. Louis, Missouri. Atter i 1905 udnævnt af Guvernør La Follette som en af Statens Delegater til Antituberculosis Convention i Atlanta, Georgia. Tog for mange Aar siden lidt aktiv Del i Politiken. Har saaledes blandt andet været "Chairman of republican city committee", samt Delegat til County Congressional og State Conventions o. s. v.

Er interesserat for Norskheds-arbeidet blandt vort Folk. Hjalp til at faa indført Norsk song fag ved Marinette Highschool, og var i 14 Aar Kasserer for den Norske Literære Forening af Marinette samt i 8 Aar Kasserer for den Norske Lutherske Menighed sammesteds.

Tog en Tur til Norge i 1903 og en i 1913. Blev gift i 1880 med Constance Wold, Datter af afdøde Pastor T. H. Wold. Har 3 Børn, to Døtre og en Søn.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 67

View in English

News & Events