J. A. Lien

Fargo, North Dakota

er født den 3die August 1864 paa Gaarden Lien Dyrkomhygden, Stordalen, omtrent 3 1/2 mil fra Aalesund, af Forældrene Andreas Rasmusse n og Olava Regine Talberg. Han kom til Amerika i 1857 til Beardsly, Minnesota hvor hans Onkel Ole Talberg da levede og forblev i hans Nabolag den Sommeren som Formarbeider. Om Vaaren 1888 forlod han Beardsley og reiste til Mayville, North Dakota han arbeidede den Sommeren hos C. Gullicks paa hans Farm 7 Mil nord for Mayville, om Høsten reiste han til Hillsboro, North Dakota hvor han levede omtrent 12 Aar. Vinteren 1888 - 89 gik han paa Public School der. Sommeren 1889 blev halt ansat som Clerk ved C. L. Prienards Jernvarehandel, hvor stan forblev i næsten 3 Aar. Den 1ste Januar 1892 blev han ansat som Deputy Sherif of Traill County. Denne Stilling indeliavde han næsten 5 Aar under 3 forskjellige Sheriffer. Han har levet i Nord Dakota den hele Tid, naar undtages 2 1/2 Aar, som han var i Minneapolis, Minnesota. Han tog der et Kursus ved Archibald Business College og var Resten af Tiden ansat hos Akeley Lumber Company.

Lien har i de sidste 17 Aar været ansat som Handelsreisende, han flyttede med Familie til Fargo, North Dakota i 1907, hvor de fremdeles lever. Han blev gift 1897 i Minneapolis, Minnesota med Lottie Olson, som er født i Kristiania af svenske Forældre. De har 4 Børn, 3 Sønner og en Datter. Siden 1912 har han representerat Bergseth Fish Company.

Paa sidste Aarsmøde i Mayville, North Dakota blev han valgt til Søndmørelagets Sekretær og er ivrig for at faa alle Søndmøringer til at slutte sig til Laget, saa det kan udrette noget, som vil være til Ære for Søndmøringer baade i Norge og i Amerika.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 68

View in English

News & Events