O. C. Lindvig og C. H. Losness

Fargo, North Dakota

Indehaverne af "Viking Hotel", er begge Gudbrandsdøler. Lindvig er født i Skiaker 1868 og kom til Amerika i 1888. Losness er født i 1871 i Ringebu og from til Amerika i 1893. De begyndte sammen "Viking Hotel" i 1904 flyttede 1910 til det nye Viking, der er blevet et Hovedkvarter for Nordvestens norske Befolkning og kan glæde sig over en stadig stigende Søgning, fordi Folk liker sig der og kan faa indrette sig efter Ønske. Baade Lindvig og Losness har været Præsidenter, i Sønner af Norge Logen "Kringen" og deltaget med Interesse i alt Norskdoms-arbeide. I norska Foreninger og ved Møder og Foretagender, hvor der spørges after Offervillighed og norske Interesser møder man altid velvillig Imøde-kommenhed hos de to populære Gudbrandsdøler i "Viking Hotel,

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 44

View in English

News & Events